Mis on Eesti Loots?

Aktsiaselts Eesti Loots moodustati Eesti Vabariigi Valitsuse 20. novembri 2000. a korraldusega nr 921-k. Enne Eesti Lootsi moodustamist osutas lootsiteenust Laevaliikluse Juhtumise Keskus, mille tegevus on lõpetatud alates 31. detsembrist 2000. a vastavalt Teede- ja Sideministeeriumi 31. oktoobri 2000. a määrusele nr 86.

Aktsiaseltsi Eesti Loots aktsiate omanikuks on riik ning aktsiate valitsejaks on määratud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Avamere lootsiteenused

Lootsimine on kohustuslik kuues Eesti piirkonnas

el-tallinn
Tallinna lootsimispiirkond
el-kunda-loksa
Kunda-Loksa lootsimispiirkond
el-paldiski
Paldiski lootsimispiirkond
el-vainameri
Väinamere lootsimispiirkond
el-parnu
Pärnu lootsimispiirkond
el-sillamae
Sillamäe lootsimispiirkond

Otsi leheküljelt